Мишел Галабрю

Роден: 27 октомври 1922
Починал: 04 януари 2016
- на 93 години

Michel Galabru

Игра в:

Тишината на морето (2004)
Сан Антонио (2004)
Метро (1985)
Нашата история (1984)
Смъртоностно лято (1983)
Полицаят и полицайките (1982)
Разумно ли е това? (1981)
Избор на оръжие (1981)
It All Depends on Girls (1980)
I'm Photogenic (1980)
Чeнге или негодник (1979)
Куфарът (1973)
Няколко твърде спокойни господа (1973)
Големият магазин (1973)
Жо (1971)
Малкият гмурец (1968)
Полицаят се жени (1968)
Анжелик и кралят (1966)
Полицаят от Сен Тропе (1964)

Act:

The Silence of the Sea (2004)
San Antonio (2004)
Subway (1985)
Our Story (1984)
One Deadly Summer (1983)
The Troops & Troop-ettes (1982)
Est-ce bien raisonnable? (1981)
Choice of Arms (1981)
Con Artist In Venice (1980)
The Miser (1980)
It All Depends on Girls (1980)
I'm Photogenic (1980)
Cop or Hood (1979)
Man in the Trunk (1973)
Some Too Quiet Gentlemen (1973)
The Big Store (1973)
Jo (1971)
The Little Bather (1968)
The Troops get Married (1968)
Angelique and the King (1966)
Le gendarme de Saint-Tropez (1964)