Eric Ellis Overmyer

Eric Ellis Overmyer


Сценарий за:

Бош: Наследство (2022) (Сериал)
Saints & Strangers (2015) (Сериал)
Тримей: Музика след "Катрина" (2010) (Сериал)


Идея за:

Тримей: Музика след "Катрина" (2010) (Сериал)


Продуцент:

Бош: Наследство (2022) (Сериал)
Тримей: Музика след "Катрина" (2010) (Сериал)
Закон и ред: Специални разследвания (1999) (Сериал)


Writer:

Bosch: Legacy (2022) (Сериал)
Saints & Strangers (2015) (Сериал)
Treme (2010) (Сериал)


Idea:

Treme (2010) (Сериал)


Producer:

Bosch: Legacy (2022) (Сериал)
Treme (2010) (Сериал)
Law & Order: Special Victims Unit (1999) (Сериал)