Игнориране на известието
В този сайт всеки с регистрация може да качи своя превод (стига да не е машинен) или рип.


Форумно oбявление: Свободно за всеки ваш превод или рип
В този сайт всеки с регистрация може да качи своя превод (стига да не е машинен) или рип.