Игнориране на известието
В този сайт всеки с регистрация може да качи своя превод (стига да не е машинен) или рип.


Добавяне на субтитри
Всеки регистриран потребител може да добави (качи) субтитърен файл или множество такива, стига те да не са свалени от друг сайт за субтитри и не са ваши. Да отговарят на добрите стандарти за субтитри. При качване на РИПове, не премахвате името на преводача. Субтитри които не отговарят на изброените правила, ще бъдат спирани и/или изтривани физически: Водещо тире за диалог на два реда. Масова липса на точки и запетаи. Наличие на некирилизирани имена. Наличие на прекалено много къси времена Наличие на прекалено много дълги редове. Наличие на прекалено много смислови грешки.