Форуми на YavkA.net - Споразумение за регистриране

При опит от наша страна да редактираме или да отстраним всички съобщения, съдържащи неподходящо, сексуално ориентирани, обидни, омразни, клеветнически, заплашителни или материали, които биха могли да се считат за инвазивни за личния живот на лицата или които по друг начин нарушават всякакъв вид законите, е невъзможно да разглеждаме всяко съобщение, публикувано в тази дискусионна система. Поради тази причина вие потвърждавате, че всички съобщения, публикувани в тази дискусионна система изразяват възгледите и становищата на автора на оригиналното съобщение, а не непременно възгледите на този форум. Затова ние не носим отговорност и не може да бъдем подвеждани под отговорност, за каквито и да било публикувани съобщения от вас. Ние не отговаряме или не гарантираме точността и пълнотата на всяко съобщение.

С регистрацията си в тази дискусонна система, Вие се съгласявате, че няма да публикувате материали, които са съзнателно неверни, неточни, обидни, омразни, насилствени, сексуално ориентирани, заплашителни или инвазивни за личния живот на едно лице или всеки друг материал, който може да нарушава действащите закони.

Неспазването на тези правила може да доведе до прекратяване на акаунта Ви, неговото спиране или постоянна забрана за достъп до тези форуми. Вашия IP адрес се записва с всяка направена публикация в тази дискусионна система и е видим от служителите на форума, ако е необходимо. Вие се съгласявате, че ние имаме възможността и правото да премахваме, променяме или да блокираме всеки акаунт или съобщение по всяко време, когато те са неуместни. Вие се съгласявате също така, че всяка информация, която въведете в тази дискусионна система ще се съхранява в база данни, както и че ще се съхраняват "Cookies (бисквитки)" на вашия компютър, за да запазите данните си за вход.

Всяка информация, която предоставяте в тези форуми, няма да бъде предоставяна на трети страни без вашето пълно съгласие, въпреки че персоналът не може да бъде подведен под отговорност за хакерски атаки от които данните Ви са компрометирани.

Ако продължите/Продължавайки с регистрирането вие се съгласявате с гореизброените правила и други (например задължения и отговорности) които са валидни за форума и определени от администратор.